วิธียกเลิกการจัดกลุ่มเครื่องมือใน GIMP 2.10.18

บทแนะนำฉบับย่อ“ GIMP in a Minute” แสดงวิธียกเลิกการจัดกลุ่มเครื่องมือจัดกลุ่มที่มาพร้อมกับ GIMP 2.10.18 ฉันจะแสดงวิธีจัดแนวเครื่องมือของคุณให้เป็นแถวเดียวหรือสองแถวและวิธีย้ายตัวเลือกเครื่องมือของคุณไปยังตำแหน่งใหม่

Pin It เมื่อ Pinterest