Vill du paketera din text runt en cirkel? Goda nyheter - Det är verkligen lätt att göra i GIMP 2.10! I den här How-To-artikeln ska jag visa dig hur du lägger in en text runt en cirkelform.

Steg 1: Skapa en ny sammansättning

Börja med File New för att skapa ett nytt lager i GIMP

Du måste först skapa en ny komposition inom GIMP så att du kan skriva din text. För att göra detta, gå till Arkiv> Nytt.

Dokumentstorlek för förpackningstext i en cirkel i GIMP

Välj din dokumentstorlek (jag rekommenderar att du skapar ett kvadratiskt dokument för att göra denna handledning mycket mjukare - jag gick med 1080 av 1080) och klicka på OK.

Steg 2: Ange Center Guides

Bildguider Ny guide av procent GIMP 2 10 10

Du vill enkelt kunna hitta mitten av din komposition, och det bästa sättet att göra det är att ställa in horisontella och vertikala mittlinjer. För att göra detta, gå till Bild> Guider> Ny guide (per procent).

Välj Horisontell från rullningsriktningen Riktning först och ställ in värdet (i%) till 50. Klicka på OK för att skapa en horisontellt centrerad guide. Upprepa detta steg, ändra riktningen till vertikal.

Steg 3: Rita din cirkel

Rita en cirkel med hjälp av Ellipse Tool GIMP 2 2019

Därefter lägger jag till en cirkel i min komposition genom att klicka på Ellipse Select Tool (betecknad med den röda pilen i bilden ovan). Jag kommer att klicka och dra med det här verktyget för att börja dra en ellips. Om jag håller ctrl-tangenten kommer ellipsformen att rita från mitten. Om jag också håller på shift-tangenten kommer ellipsen att dras med ett fast bildförhållande 1: 1 - eller med andra ord kommer det att ritas som en perfekt cirkel. När jag väl är nöjd med storleken på min ellipsa släpper jag min mus. Du borde nu se "marscherande myror" som går runt gränsen till cirkelområdet. Detta anger gränsen för ditt cirkelval.

Den slutliga storleken på min cirkel är 650 px med 650 pixlar, som jag manuellt kan ange i fältet Storlek under Verktygsalternativen för ellipsens väljverktyg (betecknad med den blå pilen i bilden ovan). Du kan också omplacera din cirkel genom att klicka inuti urvalsområdet och dra den runt (du måste ha ditt Ellipse Select-verktyg fortfarande aktiverat när du gör det). Det finns en liten crosshair mitt i ditt urvalsområde som berättar om var mitt i ditt valområde är. Du borde kunna dra det tills det snäpper till de horisontella och vertikala mittstyrningarna. Du borde nu ha ett fint centrerat cirkelutvalsområde.

Steg 4: Konvertera din cirkel till en väg

Konvertera cirkelval till ett sökväg i GIMP

Nu när du har ritat din cirkel måste du konvertera den till en sökväg så att du kan rita texten runt cirkeln. För att göra detta klickar du på dialogrutan Paths dialog (betecknad med den röda pilen i bilden ovan).

Klicka sedan på ikonen "Selection to Path" (betecknad med den blå pilen på bilden ovan). Det här skapar en ny sökväg från ditt urvalsområde. Du kan avmarkera det ursprungliga urvalsområdet som du ritade genom att gå till Välj> Ingen eller trycka på ctrl + shift + a på tangentbordet.

Visa Dölj Ikon i Path Dialogue

Din cirkel kommer att ha försvunnit nu, men fröken inte! Klicka på ikonen "visa / dölj" bredvid den cirkelsökväg du just skapade i dialogrutan Path för att ta bort din cirkelväg (betecknad med den röda pilen i bilden ovan).

Steg 4: Lägg till din text

Lägga till text i din GIMP Text Wrap Image

Ta sedan ditt textverktyg (betecknas med den röda pilen i bilden ovan) och klicka någonstans inuti bildfönstret (huvudområdet där du kan se ditt dokument). Detta kommer att hämta textredigeraren (betecknad med den gröna pilen) samt skapa en textruta (betecknad med den blå pilen). För demonstrationsändamål skrev jag bara "Wrap Your Text" på en rad och klickade sedan på en annan plats lägre i mitt bildfönster och skrev andra raden "Lätt i GIMP." Jag använde den fria Animosa Bold-teckensnittet (som du kan lära dig hur till ladda ner och installera via den här GIMP-artikeln) med en teckenstorlek 100 och en mörkblå färg.

Steg 5: Vik din text runt cirkeln

Kopiera ett sökväg i GIMP 2019

Nu när du har en cirkulär sökväg kan du enkelt lägga in din text runt den. Men du vill se till att din text i den övre delen av cirkeln hamnar högst upp och den nedre texten slutar längst ner. Till att börja med, gå tillbaka till din Path-dialog om du inte redan finns här, klicka på din cirkulärväg (med titeln "Selection" i bilden ovan) och klicka på "Duplicate" -ikonen (betecknad med den röda pilen ovan). Du borde nu ha två vägar, en med titeln "Selection" och en titeln "Selection Copy" (betecknad med den gröna pilen).

Använd flippverktyget för att bläddra i en sökväg i GIMP 2 10 10

Med markeringsrutan för valkopiering som fortfarande valts, ta tag i ditt flip-verktyg (betecknas med den röda pilen i bilden ovan) och ändra transformationsläget till banan (den tredje ikonen från vänster i verktygsalternativet för roterverktyget - betecknat med det gröna pil ovan). Kontrollera att riktningen är inställd på horisontal. Klicka på cirkelbanan en gång för att vända den horisontellt. Du kommer inte märka någon skillnad med din väg (vridning av en perfekt, symmetrisk cirkel kommer inte att skapa någon skillnad). Detta kommer dock faktiskt att se till att din omslagstext för den övre delen börjar på rätt plats på cirkelbanan (du ser vad jag menar på ett ögonblick).

Lägg till text till sökväg för att sätta in text i en cirkel i GIMP 2 10 10

När du har gjort det här, med din markeringskopieringsväg fortfarande markerad, ta tag i textverktyget och klicka på din översta raden av text. Högerklicka sedan på texten och gå till "Text along path" (betecknad med den röda pilen ovan). Detta kommer att skissera din text som en sökväg, och placera den texten längs den sökväg du skapade för din cirkel (sålunda omsluter din text runt cirkeln). Självklart måste du nu fylla i din text med en färg och omplacera din text beroende på var du vill ha den i din cirkel. Vi gör det för båda raderna av text i nästa steg.

Två linjer av text inslagna i en cirkel GIMP-handledning

För den nedersta raden av text vill du klicka på den ursprungliga "Urval" -vägen i din Path-dialog. Klicka sedan på din andra textrad med textverktyget, högerklicka och gå till "Text along path" igen. Din andra textrad kommer nu också att vikas runt cirkelvägen. Den viktigaste skillnaden du bör märka är att din första raden av text är på höger sida och den andra raden är på vänster sida.

Du kanske också har märkt att jag bytt namn på mina vägar för att motsvara den textvy som de skapar (betecknad med de röda pilarna ovan). Det gjorde jag genom att helt enkelt dubbelklicka på sökvägarna och skriva in de nya namnen ("WRAP YOUR TEXT" för sökvägen som motsvarar textens övre linje och "TIDIGT I GIMP" för den väg som motsvarar den nedersta raden av text).

Steg 6: Fyll och vrid din text

Innan jag kan omplacera min text måste jag fylla i den med en färg på sitt eget lager. Jag börjar med min första rad text.

Välj en Path Wrap Text i en Cirkel GIMP-handledning

För att göra detta ska jag alt + klicka på det sökväg vi skapade för vår text (WRAP DIN TEXT-sökväg - betecknad med den röda pilen) - eller helt enkelt klicka på ikonen för val till markering (betecknad med den gröna pilen). Detta skapar ett urvalsområde kring min text.

Rita text i en cirkel GIMP-handledning

Nu kommer jag tillbaka till panelen Lager (röd pil) och kommer att skapa ett nytt lager (grön pil). Jag heter detta lager "Wrap Your Text" så att det matchar vårt textlag (du kan namnge ditt vad du vill). Klicka på OK för att skapa lagret.

Fyll i sökvägs text med fackverktyg

Därefter ska jag ta tag i hinkfyllningsverktyget (röd pil) och fyller mitt textformade urvalsområde genom att klicka inuti urvalsområdet med min förgrundsfärg. Se till att du använder vilken slutlig färg du vill att din text ska vara.

Jag ska upprepa det här steget för det andra lagret av text, så att jag klickar på "LAGLIGT IN GIMP" -banelagret istället för "WRAP YOUR TEXT" -banan.

Steg 7: Rengör bildfönstret

Dölj din väg för att rensa upp din komposition

Innan vi kan slutföra det sista steget måste vi rengöra bildfönstret lite, så att det är lite lättare att utföra våra slutliga uppgifter. För att göra detta rekommenderar jag att du döljer de ursprungliga textlagren för båda textraderna (klicka på visa / dölja ikonerna bredvid textlagren för att dölja dem). Jag rekommenderar också att du går tillbaka till dialogrutan Paths (röd pil) och gömmer alla vägar vi skapat fram till den här punkten (återigen, klicka på ikonen Visa / Dölj - gröna pilar).

Steg 8: Rotera din text

Rotera din text i en cirkel i GIMP 2 10

Slutligen roterar vi vår text så att den placeras ordentligt runt cirkeln. För att göra detta, ta reda verktyget från din verktygslåda (grön pil) och gå tillbaka till panelen Lager (röd pil).

Du kan börja med endera raden av text - jag börjar med raden först. Klicka på "Lätt i GIMP" -lagret i lagerpanelen. Klicka sedan på den faktiska texten i bildfönstret med rotationsverktyget. Detta aktiverar ditt rotationsverktyg på detta lager.

Klicka och dra musen i en cirkelrörelse för att rotera din text runt cirkeln tills den är i önskad position (du kan se rotationsvinkeln i dialogrutan Rotation högst upp till höger i bildfönstret). Jag gick med -125 grader för textens bottenlinje (betecknad med den blå pilen) som min rotationsvinkel. Klicka på "Rotate" knappen för att tillämpa rotationen (orange pil).

Rotera din andra rad av Text Circl Wrap GIMP-handledning

Jag ska upprepa det här steget för den övre raden av text, klicka på Wrap Your Text-lagret och klicka sedan på den faktiska texten med mitt roterande verktyg för att aktivera det. Jag gick med -65 för rotationsvinkeln för min topplinje av text. Klicka Rotera en gång till för att tillämpa rotationen.

Du kan dölja din guide genom att trycka på ctrl + shift + t eller genom att gå till Visa> Visa guider.

Cirkla Wrap Text Final

Det är det för den här handledningen! Om du gillade det kan du kolla in mina andra GIMP How-to artiklar på min hemsida, eller du kan kolla in mina GIMP video tutorials. Du kan också anmäla dig till någon av mina GIMP klasser!

Prenumerera på vår GIMP-nyhetsbrev

Registrera dig för att få nya tutorials, kursuppdateringar och de senaste nyheterna!

Du har prenumererar!

Klämma fast den på Pinterest

Dela detta