Rikrijo furçën e historisë së Photoshop-it në GIMP | Klipet DMD

Në këtë klip unë mbuloj se si të rikrijoni furçën e historisë së Photoshop duke përdorur veçoritë e integruara në redaktuesin falas të fotografive GIMP. Kjo "brushë e historisë" e bën jashtëzakonisht të lehtë fshirjen e çdo piksel, pavarësisht se në çfarë hapi janë vizatuar ose shtuar në përbërjen tuaj. Kjo është një nga 10 veçoritë jo-shkatërruese të gjetura në GIMP që mbuloj në videon e plotë të lidhur më poshtë.

Shikoni 10 tiparet e plota jo shkatërruese të gjetura në videon e GIMP:
https://youtu.be/oNVZ3-w08HM

Shikoni mësimet dhe videot me gjatësi të plotë nga Davies Media Design në kanalin tim kryesor:
https://www.youtube.com/daviesmediadesign

Shikoni faqen time të internetit për më shumë përmbajtje:
https://daviesmediadesign.com/

#GIMPTtutorial #HistoryBrush #DMDClips

Pin atë në Pinterest