Krijimi i një portreti vektorial në Inskcape | Klipet DMD | Arti i shpejtësisë

Në këtë video të artit të shpejtësisë, unë krijoj një portret vektorial duke përdorur një foto të disponueshme dhe Inkscape, softuerin falas të grafikës vektoriale. Unë kam një version të plotë udhëzues hap pas hapi të kësaj videoje në kanalin tim kryesor (lëshuar më 12/17/2021 në orën 9:00 të mëngjesit EST).

Shikoni mësimet dhe videot me gjatësi të plotë nga Davies Media Design në kanalin tim kryesor:
https://www.youtube.com/daviesmediadesign

Shikoni faqen time të internetit për më shumë përmbajtje:
https://daviesmediadesign.com/

#VectorPortrait #SpeedArt #Inkscape

Pin atë në Pinterest