ໃນຫຼັກສູດນີ້, ທ່ານຈະຮຽນຮູ້ພື້ນຖານ ສຳ ລັບການເລີ່ມຕົ້ນໃນ Darktable, ບວກກັບທຸກສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການຮູ້ກ່ຽວກັບການດັດແກ້ […]