ວິທີການຂະຫຍາຍການຄັດເລືອກໃນ GIMP

ວິທີການຂະຫຍາຍການຄັດເລືອກໃນ GIMP

ໃນບົດແນະ ນຳ ນີ້, ຂ້ອຍຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຂັ້ນຕອນທີ່ງ່າຍ ສຳ ລັບການຂະຫຍາຍການເລືອກໃນ GIMP. ຂ້ອຍຈະໃຊ້ GIMP 2.10.18 ສຳ ລັບບົດແນະ ນຳ ນີ້, ເຊິ່ງແມ່ນ GIMP ລຸ້ນລ້າສຸດໃນເວລາຂອງບົດຂຽນນີ້. ທ່ານຍັງສາມາດເບິ່ງວີດີໂອສະບັບຂອງການສອນນີ້ໄດ້ ...

Pin It ກ່ຽວກັບ Pinterest