GIMP Layers: Контекстно меню за слой за маски на слоевете | DMD Premium

В тази лекция преминавам през всяка опция за Layer Masks в Layer Context Menu, както и демонстрирам няколко клавишни комбинации за по-бързо изпълнение на опциите на Layer Context Menu.

Тя ПИН на Pinterest